LISANS TEZI RNEI PDF

Uluslararas likiler Bilim Dalnda Yksek Lisans tezi olarak kabul edilmitir. Bunu en byk rnei ise, Aralk daki AGT Lizbon Zirvesinde. APER_yüksek lisans öğrencisinin KB. Sorry, there is no online preview for Full-text available. Jun Reni Francis · View. Show abstract. YayÕmlanmamÕú Y ksek Lisans Tezi Bolu Abant øzzet Baysal hniversitesi, rencilerinin Baarlarn Etkileyen ihinsel Olmayan Faktrler: Gazi niversitesi rnei, Milli .

Author: Tygorisar Tojashicage
Country: Estonia
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 12 January 2006
Pages: 463
PDF File Size: 3.14 Mb
ePub File Size: 13.4 Mb
ISBN: 543-6-27826-177-4
Downloads: 3349
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dunris

Ortalama scaklk 0 – 10 C derece arasnda, ortalama yllk ya ise – mm arasndadr.

Vilayat i Sitte de Ermeniler the Armeniansin Vilayat i Sitte

Gagikin lmne kadar genel itibariyle Ermenilerin, Araplarla ve komu Hristiyan prensliklerle mcadelesi devam etti Dier taraftan da Berlin Kongresinde Ermeni meselesine mdahil taraf olmutur.

Dou Anadolu zaman zaman siyas maksatlarla Ermenistan olarak adlandrlmtr. Kafkasyann Ermeniler Tarafndan gali Rusyada zellikle Mslman Trklerin ve Rus olmayan milletlerin kimlikleri ezilmeye allrken Ermeni dili, kltr, alfabesi, kilisesi zenle korunmutur.

Kabul etmek gerekir ki, resmi olarak yerletirilen Bundan byle cumhuriyetin merkezi kt zerinde olduu gibi fiilende Bak olmutur. Sz konusu devletlerin ve kiliselerinin de yardmyla Osmanl lkesinin drt bir yanna alan misyoner okullaryla amalanan, Hristiyan ocuklarn eiterek onlar Mslman Trklere kar daha stn hle getirmekti.

Bu yzden misyoner faaliyetleri bakmndan ideal bir konuma sahipti. Aslnda Ermeniler din ve tarih esaslar kendilerine gre deitirmek sretiyle bir takm efsaneler11 yaratmlar ve soylarn Nuh Peygamberin olu Yafese kadar dayandrmlardr Azerbaycanllarn protestolar ve Ermenilere kar eylemler dzenlemelerini durdurmak ve jeopolitik olarak SSCB iin ok nemli bir konumda bulunan Azerbaycann tekrar SSCB kontrolne alnmas iin 15 Ocak da Sovyetler Birlii askeri birlikleri Bakye gnderilmitir Ermeniler ve Batllarn istismar ve propagandalarna ramen Osmanl mparatorluu Islhat faaliyetlerine zellikle Mslman olmayan halknn haklarn korumaya samimiyetle almtr.

  CIELO E INFIERNO VERDADES DE DIOS MARIA VALLEJO NAGERA PDF

Yzyl banda Sivas vilayetiX.

Bu madd tahakkme ek olarak Bizansn uygulad Ortodokslatrma politikas da, bu mezhepten olmayan insanlar zor durumda brakmt. Mkelleflere ar gelmeyecek bu miktar, Vilyt- Sittede halkn genelinde grlen yoksulluk nedeniyle tahsil edilemiyordu. Charles Texiere gre, Frat nehrinin ikiye bld topraklarn douda kalan ksm, yani Byk Armeniya, Fratn teezi Kapadokya ve Pont Devleti arasndaki topraklar almakta ve gney snr ise Toroslara kadar gelmektedir Yaanan mcadele sonucu Ermeni askerlerin de bulunduu Bizans ordusu Trkler karsnda malbiyete urad ve bu savan ardndan Seluklular Vaspuragan blgesine girdiler Orta ve yksek dereceli olanlar ise enei byk mezheb makamlara balyd.

Sosi Dolanolu, stanbuls. Jarden Danifan okulundan kan ocuklar, 6 sene boyunca ibtida okullarna, bundan sonra da idad derecesindeki Sansariyan Mektebine giderlerdi. Yine Van vilayetinde Ermenilere ait bir darlmuallimin retmen okulu da vard. Bylelikle balatlan edebiyat, tarih ve din almalar nce ilmi eserlerin tercmesi, sonra da rnnei eklinde bir yol izlemi sonuta bu cemaat hem milli hem de ilmi yaynlar bir arada izleme imkn bulmutur.

Nfus ve gnei olarak dikkate alndnda kk bir il veya byk bir ile durumundaki Dalk Karaba, ‘lardan gnmze sadece Azerbaycan-Ermenistan ilikilerinin deil fakat Rusya, Grcistan, Trkiye ile blgedeki d politik ilikiler ile bata Bak-Tiflis-Ceyhan olmak zere ekonomik ibirlii projelerinin de belirlenme ve uygulanmasnda hareket noktasn oluturmutur 7. Stk Aydn, Bitlis Tarihi, stanbuls. Bu grlerden ok farkl olarak Ermenilerin kkeninin Trk olduu iddias da mevcuttur.

Badattan Erzuruma oradan da Trabzona gideceklerin kaderi, bu blgede hkim olanlara baldr4.

Vilayat i Sitte de Ermeniler 1878 1914 the Armeniansin Vilayat i Sitte 1878 1914

Azerbaycann Sovyetletirilmesi Azerbaycanda uyanan milliyetilik ve siyasallama hislerinin ortadan kalkmasna yol amtr. Haziran aynn balarnda Azerbaycan Milli uras Tiflisten Genceye tanmtr Ermenilerin yardm ile Ruslar ran yenmilerdir.

  KLAUS KRIPPENDORFF CONTENT ANALYSIS PDF

Ermenilerin Menei Tarihte Ermenilerin, Dou Anadoluda szde Ermenistan olarak adlandrlan blgeye1 nereden ve ne zaman geldikleri hususunda rnel farkl, eitli grler vardr. Bu kez Ermeniler kongreye bir nfus istatistii ile katldlar. Bylece yllk ksa bir sre iinde birok uursuz gen kendilerini lme adamlard. Akdeniz ve in ticareti arasnda nemli bir gei yolu rjei Anadolu ehirleri de, nfusezmeye koyuldular Yine tahkikat neticesinde ele geen, Erzurumdan Aharuna yazlm bir mektup, bu retmenlerin dou vilayetleri ile de balantl olduunu gstermektedir BOA, Y.

Bu hizmetler karlnda kapitalist devletler Ermenistana yardm ediyorlard. Aslnda bu politika Bizans iin yeni deildi.

Rus D leri Bakanl Dou Masas efi Prens Trubetskoyun da belirttii gibi Rusyann Ermeni unsuruna, yanlzca Ermenistan sahasnda deil, onun dnda da, ekonomik [siyasi ve askeri] nfuzunu yaymak iin ihtiyac vard.

Nitekim 31 Aralk de Sovyet Rusya Komiserler Konseyi Lenin ve Stalin tarafndan imzalanan bir karar alarak szde Bat Ermenistann selfdeterminasyon hakkn kullanmas gerektiini savunmulardr. Bunun etkisiyle dillerine Farsadan ok sayda kelime girmitir Yani Mslmanlar Ermenilerin 6 katndan bile fazladr. Pasdermadjian Pastrmacyan ise Ermenilerin M. Austos dan 28 ubat e kadar sren Krfez Sava Ermenistann silahlanmasna ve hazrlanmasna yaramtr Rusya’nn yeni cumhuriyetler zerinde yeniden nfuz kurma arac olarak baklan Bamsz Devletler Topluluuna girmemek; 5.

Kalbi Hristiyanlara kar efkat ve iyimserlikle doluydu. Bu da bugnk Ermenistan devletinin d politika alglamalarn ve uygulamalarn kanlmaz olarak etkilemitir Bunun zerine RusErmeni anlamas ihtimaline kar, Azerbaycan Trkleri yl sonlarnda Gencede Difai savunma adl bir tekilat kurdular. Fakat bu hkimiyet uzun sreli olmad.

Author: admin